نمایش دادن همه 13 نتیجه

کتابهای پیشتاز

کتاب های پیشتاز برای همه دانش آموزان با سطح های مختلف علمی مناسب می باشد زیرا دانش آموزانی که می خواهند در درس نامه ها و سوالاتی که از این درسنامه ها استخراج می شود مثل شوند نیاز به کتاب هایی دارند به طور کامل و جامع درسنامه ها را مطابق با کتاب درسی در سطح بالا توضیح داده باشند کتاب های پیشتاز خیلی سبز به خوبی توانسته است این امر را برای دانش آموزان ایجاد کند. با خرید کتاب های پیشتاز خیلی سبز با ارائه درسنامه های درس به درس مطابق با کتاب درسی و تمرین های تکمیلی برای هر درس دانش آموزان می توانند تست های استاندارد و و مرتبط با هر درس را به خوبی حل کنند و با مرور و یادگیری و تمرین برای هر درس بتوانند به سطح بالای علمی در سالم و مقطع تحصیلی خود برسند.

خرید کتابهای پیشتاز خیلی سبز

خرید کتابهای پیشتاز

خرید کتاب های پیشتاز توانسته از بین دانش‌آموزان از مقطع اول تا نهم به خوبی جا باز کند تا این دانش آموزان در بالاترین سطح ایمنی خود قرار بگیرند این کتاب ها توسط انتشارات خیلی سبز به چاپ رسیده است و دارای درسنامه و نمونه سوالات امتحانی و تستی بسیار با کیفیت می باشند. ویژگی های اصلی کتاب های پیشتاز این می باشد که به صورت کاملاً درس به دست تمامی مطالب موجود در درس نامه ها را تدوین کرده‌اند و علاوه بر این موضوع در این کتاب به خوبی حجم درسی را طبق اصول خاص برای یادگیری عمیق دانش آموز جلو برده‌اند و دانش آموزان می توانند به طور جامع کتاب درسی را بررسی و مطابق با نیازهای خودشان سوالات خودشان را رفع کنند.

کتابهای پیشتاز خیلی سبز

کتاب های پیشتاز خیلی سبز با درسنامه هر درس شروع می گردد که در این بخش ما می‌خواهیم تمامی مطالب مطابق با کتاب درسی ارائه شده را برای دانش آموزان در کتاب پیشتاز، که روش تازه ای خیلی سبز برای شما بیان کنیم. کتاب های پیشتاز خیلی سبز طراحی تمامی درس های مهم دانش آموزان مثل فارسی ریاضی علوم…. طراحی شده است. کتاب پیشتاز خیلی سبز یک کتاب همه جانبه است در حال حاضر در درس هایی مثل فارسی علوم و ریاضی از مقطع اول دبستان تا مقطع نهم دبستان طراحی و چاپ شده است

ویژگی کتابهای پیشتاز

ویژگی کتاب های پیشتاز مانند جمع بندی مطالب برای مبتدی ها و همچنین یک شاهراه مناسب برای رسیدن مدارس تیزهوشان می باشد که دانش آموزان با استفاده از این کتاب‌ها می‌توانند مسیر خود برای موفقیت در آزمون های مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان را به راحتی هموار کنند در این مجموعه کتاب علاوه بر درسنامه های کامل و طرح کردن پرسش های تشریحی و چهارگزینه ای دانش آموزان می توانند به تمرین های سخت کتاب نیز دسترسی کامل داشته باشند و نکات مهم و کلیدی هر دست را به طور کامل و جامع ببینند و حل کنند

پیشتاز خیلی سبز

پیشتاز خیلی سبز یک مجموعه کتاب بسیار کامل و جامع طراحی شده توسط انتشارات خیلی سبز می باشد که توانسته است در این سال ها در بین دانش آموزان مقطع اول تا آنها به خود را برای خود جایی باز کند و دانش آموزان با خرید اینگونه کتاب‌ها به درسنامه های جامع و جز به جز دسترسی کامل را داشته باشند.

بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
اندازه گیری و چگالی0
کار و توان انرژی2
ویژگی فیزیکی مواد3
دما و گرما قانون گازها4
ترمودینامیک3
مناسب برای دانش آموزان کنکور
عنوان فصلتعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری1
کار انرژی و توان1
ویژگی های فیزیک مواد2
دما گرما قانون گازها2

بودجه بندی شیمی دهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور سراسری
کیهان زادگان در الفبای هستی3
ردپای گازها3
آب آهنگ زندگی2
برای رسیدن به رتبه و درصدهای بالا در کنکور

بودجه بندی ریاضی تجربی (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور سراسری
الگو و دنباله1
توان های گویا و عبارت های جبری0
معادله و نامعادله3
هندسه 4
تابع 2
مثلثات 4
توابع نمایی و لگاریتمی2
حد و پیوستگی4
مشتق 4
کاربرد مشتق2
شمارش بدون شمردن1
احتمال 2
آمار1
برای رسیدن به رتبه های بالا در کنکور

بودجه بندی هندسه دهم ریاضی (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات کنکور
ترسیم هندسی1
دایره ها2
روابط طولی1
مساحت و کاربرد چند ضلعی ها2
چند ضلعی ها1
تجسم فضایی1
مناسب برای دانش آموزان کنکوری

بودجه بندی زیست دهم تجربی (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
زیست شناسی، دیروز،امروز،فردا0
گوارش و جذب مواد3
تبادل گازها2
گردش مواد در بدن3
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد3
از یاخته تا گیاه3
جذب و انتقال مواد در گیاهان2
مناسب برای کنکوریها

بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات فصل
الکتریسیته ساکن3
جریان و مدار3
مغناطیس و القای الکترو مغناطیس3
مناسب برای کنکور تجربی و ریاضی

بودجه بندی شیمی یازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات کنکور
قدر هدایای زمینی را بدانیم4
در پی غذای سالم4
پوشاک، نیاز پایان ناپذیر6
مناسب برای دانش آموزان کنکوری

بودجه بندی زیست یازدهم تجربی (کنکور 1402)

عنوان صفحهتعداد سوالات در کنکور
تنظیم عصبی3
حواس3
دستگاه حرکتی2
تنظیم شیمیایی0
ایمنی3
تنظیم یاخته1
تولید مثل3
تولید مثل نهاندانگان2
پاسخ گیاهان به محرک ها1
مناسب برای تمامی دانش آموزان کنکور تجربی

بودجه بندی هندسه یازدهم ریاضی(کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوال
رابطه طولی در دایره ها1
چند ضلعی های عاملی1
تبدیل های هندسی و کاربردها0
قضیه ی نیم ساز ها1
مناسب برای کنکوری ها
عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی1
مساحت تابع1
نمودار تابع1
اعمال روی تابع1
کاربرد لگاریتم1
نسبت مثلثاتی1
پیوستگی1
ترکیبی از مثلثات و جبر و معادله 1

بودجه بندی زمین شناسی یازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
اول0
دوم1
سوم1
چهارم1
پنجم2
ششم3
هفتم2
هشتم1
نهم1
مناسب برای کنکوری ها

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی(کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
حرکت بر خط راست3
دینامیک3
نوسان و امواج4
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای3
مناسب برای دانش آموزان کنکوری

بودجه بندی شیمی دوازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
مولکول ها در خدمت تندرستی3
آسایش و رفاه در سایه شیمی4
شیمی جلوه ای از هنر4
شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر2
مناسب برای کنکوری ها

بودجه بندی زیست دوازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
مولکول های اطلاعاتی2
جریان اطلاعات در یاخته3
انتقال اطلاعات در نسل ها3
تغییر در اطلاعات وراثتی2
از ماده به انرژی1
از انرژی به ماده2
فناوری های نوین زیستی1
رفتارهای جانوران2
مناسب برای کنکوری ها

بودجه بندی گسسته دوازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات کنکور
بخش پذیری اعداد5
ترکیبی از کل فصل1
گراف3
ترکیبات ، جایگشت با تکرار3
مناسب برای کنکوری ها

بودجه بندی هندسه دوازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات در کنکور
ماتریس2
معادله ی دترمینان1
دایره ها2
بیضی ه و بیضی ها2
بردارها0
مناسب برای کنکوریها

بودجه بندی حسابان دوازدهم (کنکور 1402)

عنوان فصلتعداد سوالات کنکوری
تقسیم و بخش پذیری1
معادلات مثلثاتی1
حدهای نامتناهی در بی نهایت1
کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات1
خط مماس بر یک منحنی1
سه ترکیبی با تابع و مجانب1
چهار ترکیبی با مثلثات و مشتق 1
مناسب برای کنکوری ها